Disclaimer

Disclaimer voor www.ruzzleapp.com

Algemeen

ruzzleapp.com, verleent u hierbij toegang tot www.ruzzleapp.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ruzzleapp.com en derden zijn aangeleverd. ruzzleapp.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Merk- en handelsnamen omtrent ruzzle zijn geen eigendom van ruzzleapp.com en behoren tot de rechtmatige eigenaar.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ruzzleapp.com.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. ruzzleapp.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. ruzzleapp.com zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ruzzleapp.com en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ruzzleapp.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.